Program rokovania

Základné údaje
144
schôdze vlády Slovenskej republiky
07.03.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-1125/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Neschválený
UV-1126/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Neschválený
UV-1576/2001
minister životného prostredia
Schválený s pripomienkami
UV-1574/2001
minister životného prostredia
Schválený s pripomienkami
UV-1661/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Schválený
UV-1657/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-1645/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Vypustený
UV-1706/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Schválený
UV-409/2001
ministerka financií
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný alebo prísne tajný
Schválený
UV-1671/2001
ministerka financií
Vypustený
UV-1673/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-1497/2001
minister pôdohospodárstva, ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-1631/2001
minister hospodárstva
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)
Odložený
UV-1761/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-1569/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií, minister zahraničných vecí
Schválený
UV-1626/2001
minister životného prostredia; minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-1586/2001
minister obrany
Vypustený
UV-1670/2001
minister vnútra
Schválený
UV-1659/2001
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-3001/2000
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-1570/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-1644/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-1664/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-1608/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-1578/2001
minister vnútra
Schválený
UV-1117/2001
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Schválený
UV-1561/2001
podpredseda ÚPV SR
Schválený
UV-1660/2001
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Schválený
UV-1654/2001
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-1786/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-3307/2000
minister hospodárstva
Schválený
UV-1803/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
Informatívne materiály
UV-1500/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-1516/2001
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-1566/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Vzatý na vedomie
UV-1606/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-1627/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-1653/2001
predseda Protimonopolného úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-1665/2001
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-1658/2001
minister hospodárstva
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 07.03.2001 html 24,81 kB
html komunike.html Komuniké 07.03.2001 html 23,76 kB

História:
07.03.2001 09:00
16.04.2010 13:38