Detail materiálu

Základné údaje
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Libanonskej republiky o leteckých dopravných službách
UV-3135/2001
02.05.2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií; minister zahraničných vecí
MDPT SR
715/M-2001
ako iniciatívny materiál
Riadny
Zaradený
16
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 02.05.2001 rtf 11,35 kB
rtf Materiál (správa) 02.05.2001 rtf 100,47 kB
rtf Pripomienkové konanie 02.05.2001 rtf 20,90 kB
rtf Návrh komuniké 02.05.2001 rtf 5,13 kB
rtf Dôvodová správa 02.05.2001 rtf 7,73 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Libanonskej republiky o leteckých dopravných službách 408/2001 Uznesenie

História:
02.05.2001 00:00
02.05.2001 00:00