Detail materiálu

Základné údaje
Návrh Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony - nové upravené znenie
UV-4209/2001
11.06.2001
minister vnútra
MV SR
KM-1-36/Vl-2001
na základe plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2001, uznesenia vlády č. 966/2000 a uznesenia vlády č. 469/2001
Riadny
Zaradený
1
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Stanovisko 11.06.2001 rtf 19,83 kB
rtf Stanovisko 11.06.2001 rtf 20,50 kB
rtf Návrh uznesenia 11.06.2001 rtf 11,24 kB
rtf Predkladacia správa 11.06.2001 rtf 8,03 kB
rtf Materiál (správa) 11.06.2001 rtf 151,65 kB
rtf Pripomienkové konanie 11.06.2001 rtf 123,88 kB
rtf Dôvodová správa 11.06.2001 rtf 82,18 kB
rtf Návrh komuniké 11.06.2001 rtf 5,49 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 555/2001 Uznesenie

História:
11.06.2001 00:00
11.06.2001 00:00