Detail materiálu

Základné údaje
Správa o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty štátneho tajomníka Ministerstva financií SR V. Podstránskeho ...
UV-571/2001
16.03.2001
ministerka financií
MF SR
079/2001
Riadny
Zaradený
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný alebo prísne tajný
16
Schválený

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k správe o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty štátneho tajomníka Ministerstva financií SR V. Podstránskeho - TAJNÉ! 268/2001 Uznesenie

História:
16.03.2001 00:00
16.03.2001 00:00