Program rokovania

Základné údaje
147
schôdze vlády Slovenskej republiky
21.03.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-473/2001
minister školstva
Schválený s pripomienkami
UV-1966/2001
ministerka financií; guvernér Národnej banky Slovenska
Vypustený
UV-1861/2001
minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-1929/2001
minister zahraničných vecí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-1896/2001
ministerka financií
Schválený
UV-1958/2001
minister školstva
Rokovanie prerušené
UV-1866/2001
minister pôdohospodárstva, minister zahraničných vecí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-1928/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-1930/2001
riaditeľ Úradu pre štátnu pomoc
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-80/2001
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný alebo prísne tajný
Schválený
UV-532/2001
minister hospodárstva
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný alebo prísne tajný
Schválený
UV-2102/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-2007/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Rokovanie prerušené
UV-2032/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Rokovanie prerušené
UV-2041/2001
minister školstva
Schválený s pripomienkami
UV-571/2001
ministerka financií
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný alebo prísne tajný
Schválený
UV-2117/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-2144/2001
minister spravodlivosti
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
Informatívne materiály
UV-1887/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-1897/2001
podpredseda vlády P. Hamžík
Vzatý na vedomie
UV-1964/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-1968/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Vzatý na vedomie
UV-1974/2001
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Vzatý na vedomie
UV-610/2001
minister hospodárstva
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný alebo prísne tajný
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 21.03.2001 html 14,01 kB
html komunike.html Komuniké 21.03.2001 html 9,72 kB

História:
21.03.2001 09:00
16.04.2010 13:38