Detail materiálu

Základné údaje
Správa o plnení Akčného programu Slovenskej republiky na postupné vylúčenie používania látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu a návrh nového Akčného programu SR na roky 2001-2008
UV-3811/2001
29.05.2001
minister životného prostredia
MŽP SR
40-22/2001-min.
na základe plánu hlavných úloh vlády SR a uznesenia vlády číslo 358 z 21.5. 1996
Riadny
Zaradený
14
Vypustený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Stanovisko 29.05.2001 rtf 9,89 kB
rtf Návrh uznesenia 29.05.2001 rtf 12,50 kB
rtf Predkladacia správa 29.05.2001 rtf 7,89 kB
rtf Materiál (správa) 29.05.2001 rtf 2,00 MB
rtf Pripomienkové konanie 29.05.2001 rtf 11,83 kB
rtf Návrh komuniké 29.05.2001 rtf 4,97 kB

História:
29.05.2001 00:00
29.05.2001 00:00