Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov
UV-3611/2001
22.05.2001
minister zdravotníctva
MZ SR
M/901/2001
na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2001
Riadny
Zaradený
1
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Stanovisko 22.05.2001 rtf 30,66 kB
rtf Stanovisko 22.05.2001 rtf 13,10 kB
rtf Návrh uznesenia 22.05.2001 rtf 10,11 kB
rtf Predkladacia správa 22.05.2001 rtf 6,72 kB
rtf Materiál (správa) 22.05.2001 rtf 491,70 kB
rtf Pripomienkové konanie 22.05.2001 rtf 53,18 kB
rtf Návrh komuniké 22.05.2001 rtf 3,48 kB
rtf Dôvodová správa 22.05.2001 rtf 337,75 kB
rtf Tabuľka zhody 22.05.2001 rtf 387,44 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov 470/2001 Uznesenie

História:
22.05.2001 00:00
22.05.2001 00:00