Program rokovania

Základné údaje
160
schôdze vlády Slovenskej republiky
30.05.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-3611/2001
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-3678/2001
minister obrany
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-2594/2001
ministerka financií
Rokovanie prerušené
UV-3266/2001
ministerka financií
Rokovanie prerušené
UV-3666/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Vypustený
UV-3594/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Vypustený
UV-2308/2001
minister pôdohospodárstva
Rokovanie prerušené
UV-3521/2001
ministerka financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-3134/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-3631/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vypustený
UV-3634/2001
minister kultúry
Neschválený
UV-3689/2001
minister vnútra
Schválený
UV-3679/2001
minister hospodárstva; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-3680/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-3672/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-3654/2001
minister životného prostredia
Schválený
UV-3651/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-3632/2001
minister spravodlivosti
Schválený
UV-3650/2001
minister spravodlivosti
Schválený
UV-3643/2001
ministerka financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-3589/2001
minister zdravotníctva; minister spravodlivosti
Schválený
UV-3804/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-3068/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Vypustený
UV-3745/2001
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Schválený
UV-3644/2001
minister zdravotníctva
Rokovanie prerušené
UV-3734/2001
minister pôdohospodárstva; minister hospodárstva; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-3701/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-3747/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-3610/2001
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-3152/2001
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-3723/2001
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Schválený s pripomienkami
UV-3713/2001
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Schválený s pripomienkami
UV-3687/2001
prezident prezídia Fondu národného majetku SR
Schválený
UV-3686/2001
prezident prezídia Fondu národného majetku SR
Schválený
UV-3296/2001
Guvernér a predseda Rady banky EXIMBANKY SR
Schválený
UV-3837/2001
minister hospodárstva
Rokovanie prerušené
UV-3794/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-3841/2001
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám)
Schválený
UV-3843/2001
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Schválený
Informatívne materiály
UV-3652/2001
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-3671/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-3881/2001
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 30.05.2001 html 28,94 kB
html komunike.html Komuniké 30.05.2001 html 23,26 kB

História:
30.05.2001 09:00
24.06.2010 15:21