Detail materiálu

Základné údaje
Návrh na vymenovanie nových členov Licenčnej komisie pre posudzovanie žiadostí o udeľovanie licencií na obchodovanie s vojenským materiálom, zbraňami, strelivom a výbušninami, ich časťami a súčasťami
UV-6895/2001
10.10.2001
minister hospodárstva
MH SR
3857/2001-010
na základe čl. 3 ods. 4 štatútu Licenčnej komisie pre posudzovanie žiadostí o udeľovanie licencií na obchodovanie s vojenským materiálom, zbraňami, strelivom a výbušninami, ich časťami a súčasťami schváleného uznesením vlády SR č. 206/1999 v zmysle § 3 ods. 1 písm c, zákona NR SR č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Riadny
Zaradený
36
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 10.10.2001 rtf 10,67 kB
rtf Predkladacia správa 10.10.2001 rtf 9,84 kB
rtf Materiál (správa) 10.10.2001 rtf 31,71 kB
rtf Návrh komuniké 10.10.2001 rtf 2,77 kB
rtf Obal 10.10.2001 rtf 5,18 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu na vymenovanie nových členov Licenčnej komisie pre posudzovanie žiadostí o udeľovanie licencií na obchodovanie s vojenským materiálom, zbraňami, strelivom a výbušninami, ich časťami a súčasťami 982/2001 Uznesenie

História:
10.10.2001 00:00
10.10.2001 00:00