Detail materiálu

Základné údaje
Správa o priebehu a výsledkoch 6. stretnutia Konferencie o pristúpení SR k Európskej únii na úrovni zástupcov ministrov zahraničných vecí (17. 5. 2001, Brusel)
UV-3856/2001
01.06.2001
minister zahraničných vecí
MZV SR
Riadny
Zaradený
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám)
36
Schválený

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k správe o priebehu a výsledkoch 6. stretnutia Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii na úrovni zástupcov ministrov zahraničných vecí (17. mája 2001, Brusel) 517/2001 Uznesenie

História:
01.06.2001 00:00
01.06.2001 00:00