Detail materiálu

Základné údaje
Správa o priebehu a výsledkoch 6. stretnutia Konferencie o pristúpení SR k Európskej únii na úrovni zástupcov ministrov zahraničných vecí (17. 5. 2001, Brusel)
UV-3856/2001
01.06.2001
minister zahraničných vecí
MZV SR
Riadny
Zaradený
24
Vypustený

História:
01.06.2001 00:00
01.06.2001 00:00