Detail materiálu

Základné údaje
Návrh na zmenu termínu plnenia úlohy B. 3 z uznesenia vlády SR č. 259/2000 a úlohy B. 3 z uznesenia vlády SR č. 512/2000
01.06.2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
MPSVR SR
Riadny
Zaradený
25
Vypustený

História:
01.06.2001 11:58
01.06.2001 11:58