Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení zákona č. 225/2000 Z.z. - nové znenie
UV-3319/2001
11.05.2001
minister vnútra
MV SR
KM-1-26/Vl-2001
na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2001
Riadny
Zaradený
3
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 11.05.2001 rtf 15,08 kB
rtf Predkladacia správa 11.05.2001 rtf 6,07 kB
rtf Materiál (správa) 11.05.2001 rtf 85,05 kB
rtf Pripomienkové konanie 11.05.2001 rtf 41,20 kB
rtf Návrh komuniké 11.05.2001 rtf 5,32 kB
rtf Dôvodová správa 11.05.2001 rtf 86,75 kB
rtf Tabuľka zhody 11.05.2001 rtf 158,82 kB
rtf Príloha 1 11.05.2001 rtf 21,54 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení zákona č. 225/2000 Z.z. 442/2001 Uznesenie

História:
11.05.2001 00:00
11.05.2001 00:00