Program rokovania

Základné údaje
159
schôdze vlády Slovenskej republiky
23.05.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-3265/2001
predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-3546/2001
ministerka financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-3319/2001
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-2594/2001
ministerka financií
Vypustený
UV-3440/2001
minister spravodlivosti
Vypustený
UV-3309/2001
minister hospodárstva
Vypustený
UV-3519/2001
ministerka financií
Schválený
UV-3290/2001
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-3291/2001
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-3557/2001
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Schválený s pripomienkami
UV-3068/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Vypustený
UV-3427/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Schválený
UV-3140/2001
ministerka financií
Schválený
UV-3220/2001
ministerka financií
Rokovanie prerušené
UV-3553/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Stiahnutý
UV-3554/2001
podpredseda vlády I. Mikloš; ministerka financií
Schválený
UV-3373/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Vypustený
UV-2945/2001
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-3508/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-3510/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Odložený
UV-3511/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-3509/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-3513/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-3434/2001
minister školstva
Schválený
UV-3337/2001
minister životného prostredia; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-3396/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-3310/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-3311/2001
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-3313/2001
minister školstva
Schválený
UV-3431/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Schválený
UV-3384/2001
minister hospodárstva; minister životného prostredia
Schválený s pripomienkou
UV-3623/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-3518/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Schválený
UV-3583/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Schválený s pripomienkami
UV-3515/2001
predseda vlády
Nesúhlas
UV-1027/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-3601/2001
minister pôdohospodárstva; minister zahraničných vecí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-3596/2001
minister zahraničných vecí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-3595/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-3641/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
Informatívne materiály
UV-3379/2001
minister spravodlivosti
Vzatý na vedomie
UV-3514/2001
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Vzatý na vedomie
UV-3494/2001
predseda Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 23.05.2001 html 24,95 kB
html komunike.html Komuniké 23.05.2001 html 30,91 kB

História:
23.05.2001 09:00
16.04.2010 13:38