Detail materiálu

Základné údaje
Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z rozpracovania a konkretizácie opatrení na realizáciu koncepčných zámerov a stanovených cieľov “Koncepcie agrárnej a potravinovej politiky v roku 2001”, “Koncepcie lesníckej politiky v roku 2001” a “Zelených správ 2000”
UV-3845/2001
30.05.2001
minister pôdohospodárstva
MP SR
1462/2001-100
na základe uznesenia vlády SR č. 378/2001, 720/2000, 721/2000 a 722/2000
Informatívny
Zaradený
g
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Predkladacia správa 30.05.2001 rtf 7,41 kB
rtf Materiál (správa) 30.05.2001 rtf 31,61 kB
rtf Príloha 30.05.2001 rtf 458,51 kB
rtf Príloha 30.05.2001 rtf 36,59 kB
rtf Pripomienkové konanie 30.05.2001 rtf 36,01 kB
rtf Návrh komuniké 30.05.2001 rtf 8,89 kB

História:
30.05.2001 00:00
30.05.2001 00:00