Detail materiálu

Základné údaje
Analýza súčasnej právnej úpravy pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky a návrh opatrení na skrátenie a odformalizovanie konania pri udeľovaní a predlžovaní povolení na pobyt pre cudzincov - hospodársky významné osoby - v súlade so zásadami uvedenými v kapitole I. bod 1.1. návrhu zlepšenia právneho a regulačného rámca na podporu podnikania a investícií
UV-3271/2000
21.12.2000
minister vnútra
MV SR
KM-1-108/Vl-2000
uznesenie vlády SR č. 703/2000
Riadny
Zaradený
21
Schválený

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k analýze súčasnej právnej úpravy pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky a návrh opatrení na skrátenie a odformalizovanie konania pri udeľovaní a predlžovaní povolení na pobyt pre cudzincov – hospodársky aktívne osoby – v súlade so zásadami uvedenými v kapitole I. bod 1.1. návrhu zlepšenia právneho a regulačného rámca na podporu podnikania a investícií 36/2001 Uznesenie

História:
21.12.2000 00:00
21.12.2000 00:00