Program rokovania

Základné údaje
137
schôdze vlády Slovenskej republiky
17.01.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-2922/2000
minister spravodlivosti
Neschválený
UV-3117/2000
minister spravodlivosti
Schválený s pripomienkami
UV-3198/2000
Pavel Koncoš, minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-38/2001
Milan Ftáčnik, minister školstva SR
Odložený
UV-2639/2000
minister školstva
Odložený
UV-118/2001
Eduard Kukan, minister zahraničných vecí SR
Schválený
UV-285/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-290/2001
Ivan Mikloš, podpredseda vlády SR
Schválený
UV-232/2001
Pavol Hamžík, podpredseda vlády SR pre európsku integráciu
Schválený
UV-234/2001
Pavol Hamžík, podpredseda vlády SR pre európsku integráciu
Schválený
UV-233/2001
Pavol Hamžík, podpredseda vlády SR pre európsku integráciu
Schválený
UV-137/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Schválený s pripomienkami
UV-272/2001
ministerka financií
Schválený
UV-3273/2000
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-3000/2000
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Schválený
UV-3247/2000
minister obrany
Schválený
UV-65/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-3269/2000
ministerka financií a minister zahraničných vecí
Schválený
UV-3270/2000
ministerka financií a minister zahraničných vecí
Schválený
UV-143/2001
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-3271/2000
minister vnútra
Schválený
UV-109/2001
minister vnútra
Schválený
UV-3246/2000
minister obrany
Schválený
UV-3288/2000
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-305/2001
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-310/2001
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Schválený s pripomienkami
UV-354/2001
ministerka financií
Schválený
UV-344/2001
minister vnútra
Schválený
UV-444/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-411/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-82/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
Informatívne materiály
UV-3244/2000
Ľubomír Harach, minister hospodárstva SR
Vzatý na vedomie
UV-66/2001
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 17.01.2001 html 17,05 kB
html komunike.html Komuniké 17.01.2001 html 21,41 kB

História:
17.01.2001 09:00
24.10.2014 10:51