Detail materiálu

Základné údaje
Návrh vyhlásenia vlády Slovenskej republiky podľa článku 24 Ústavy Medzinárodnej organizácie práce v nadväznosti na sťažnosť Odborového združenia železničiarov adresovanú Medzinárodnému úradu práce v Ženeve a návrh na doplnenie novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
UV-2466/2001
03.04.2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
MPSVR SR
110/2001-III/11
v súlade s článkom 24 Ústavy Medzinárodnej organizácie práce (XIII. časť /čl. 387 až 427/ Mierovej zmluvy medzi spojenými a združenými mocnosťami a Nemeckom a protokol /podpísané vo Versailles 28. júna 1919/ č. 217/1921 Zb. v znení neskorších úprav)
Riadny
Zaradený
22
Schválený s pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 03.04.2001 rtf 20,01 kB
rtf Predkladacia správa 03.04.2001 rtf 34,02 kB
rtf Materiál (správa) 03.04.2001 rtf 101,54 kB
rtf Pripomienkové konanie 03.04.2001 rtf 42,22 kB
rtf Návrh komuniké 03.04.2001 rtf 5,24 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu vyhlásenia vlády SR podľa článku 24 Ústavy Medzinárodnej organizácie práce v nadväznosti na sťažnosť Odborového združenia železničiarov adresovanú Medzinárodnému úradu práce v Ženeve a k návrhu na doplnenie novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 422/2001 Uznesenie

História:
03.04.2001 00:00
03.04.2001 00:00