Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov - nové znenie
UV-13850/2019
28.05.2019
minister financií
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MF/7214/2019-721
Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019, úlohy B. 1. uznesenia vlády SR č. 110/2019 zo dňa 13. 3. 2019 a úlohy B. 26 uznesenia vlády SR č. 51/2019 z 6. 2. 2019 a úloh C.14 a C.15 uznesenia vlády SR č. 185/2019 z 17. 4. 2019
Riadny
Zákon
Zaradený
10
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 28.05.2019 docx 30,07 kB
pdf Predkladacia správa 28.05.2019 pdf 126,64 kB
pdf Vlastný materiál 28.05.2019 pdf 471,45 kB
pdf Dôvodová správa 28.05.2019 pdf 229,34 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 25.06.2019 pdf 378,49 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 28.05.2019 pdf 108,68 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 28.05.2019 pdf 1,18 MB
pdf Vyhlásenie 28.05.2019 pdf 312,61 kB
pdf Obal 28.05.2019 pdf 137,63 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 28.05.2019 pdf 131,44 kB
pdf Tabuľka zhody 28.05.2019 pdf 219,81 kB
pdf Tabuľka zhody 2 28.05.2019 pdf 188,46 kB
pdf Tabuľka zhody 3 28.05.2019 pdf 212,25 kB
pdf Tabuľka zhody 4 28.05.2019 pdf 459,80 kB
pdf Doložka vplyvov 28.05.2019 pdf 277,45 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 25.06.2019 pdf 508,87 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 25.06.2019 pdf 450,19 kB
pdf Analýza sociálnych vplyvov 25.06.2019 pdf 441,07 kB
pdf Analýza vplyvov na životné prostredie 25.06.2019 pdf 130,72 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 29.05.2019 218,65 kB
docx Stanovisko HSR 28.05.2019 18,45 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 236/2019 Uznesenie

História:
28.05.2019 16:55
28.05.2019 16:55