Detail materiálu

Základné údaje
Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
UV-15206/2019
12.06.2019
minister financií
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MF/13259/2019-77
Iniciatívny materiál
Riadny
Zákon
Zaradený
12
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 11.06.2019 rtf 124,89 kB
pdf Predkladacia správa 11.06.2019 pdf 118,80 kB
pdf Vlastný materiál 11.06.2019 pdf 98,00 kB
pdf Obal 11.06.2019 pdf 181,41 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 290/2019 Uznesenie

História:
12.06.2019 10:20
20.06.2019 09:30