Detail uznesenia

Informačný blok
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
minister financií
12.06.2019
290/2019
Uznesenie
Názov Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf 290/2019 21.06.2019 pdf 181,23 kB

História:
21.06.2019 12:09
21.06.2019 12:09