Detail materiálu

Základné údaje
Návrh správy o stave boja proti terorizmu v Slovenskej republike za rok 2004
UV-V-394/2005
05.05.2005
minister vnútra
MV SR
KM-V-1-2/2005-Vl
uzn. vlády SR č. 1137/2001
Riadny
Zaradený
Nesprístupňovaný - Materiál je vyhradený
1

História:
05.05.2005 00:00
05.05.2005 00:00