Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2016 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z. v znení zákona č. 274/2017 Z. z.
UV-26583/2020
07.12.2020
ministerka spravodlivosti
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
24967/2020/13
Iniciatívny materiál
Riadny
Zákon
Zaradený
4
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 07.12.2020 docx 21,03 kB
pdf Predkladacia správa 07.12.2020 pdf 179,08 kB
pdf Vlastný materiál 07.12.2020 pdf 276,69 kB
pdf Dôvodová správa 07.12.2020 pdf 282,00 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 07.12.2020 pdf 345,58 kB
pdf Doložka vplyvov 07.12.2020 pdf 400,45 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 07.12.2020 pdf 668,52 kB
pdf Vyhlásenie 07.12.2020 pdf 266,38 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 07.12.2020 pdf 253,38 kB
pdf Konsolidované znenie 07.12.2020 pdf 319,87 kB
pdf Obal 07.12.2020 pdf 370,29 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 16.12.2020 464,04 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2016 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z. v znení zákona č. 274/2017 Z. z. 778/2020 Uznesenie

História:
15.12.2020 14:56
15.12.2020 15:09