Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2019 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
UV-26831/2020
10.12.2020
ministerka spravodlivosti
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
24551/2020/120
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024
Riadny
Zákon
Zaradený
3
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 10.12.2020 docx 28,16 kB
pdf Predkladacia správa 10.12.2020 pdf 258,00 kB
pdf Vlastný materiál 10.12.2020 pdf 242,87 kB
pdf Dôvodová správa 10.12.2020 pdf 364,20 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 10.12.2020 pdf 314,61 kB
pdf Tabuľka zhody 10.12.2020 pdf 300,71 kB
pdf Tabuľka zhody 2 10.12.2020 pdf 605,43 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 10.12.2020 pdf 835,88 kB
pdf Vyhlásenie 10.12.2020 pdf 178,66 kB
pdf Doložka vplyvov 10.12.2020 pdf 418,23 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 10.12.2020 pdf 528,76 kB
pdf Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana 10.12.2020 pdf 295,36 kB
pdf Analýza sociálnych vplyvov 10.12.2020 pdf 571,49 kB
pdf Konsolidované znenie 10.12.2020 pdf 505,06 kB
pdf Konsolidované znenie 2 10.12.2020 pdf 762,47 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 10.12.2020 pdf 453,18 kB
pdf Obal 10.12.2020 pdf 381,39 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 16.12.2020 458,64 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2019 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov 777/2020 Uznesenie

História:
15.12.2020 14:54
15.12.2020 15:09