Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2002 Z. z. o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 618/2007 Z. z.
UV-26924/2020
11.12.2020
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
41425/2020-2062-129312
Iniciatívny materiál
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
11
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 11.12.2020 docx 20,18 kB
pdf Predkladacia správa 11.12.2020 pdf 186,72 kB
pdf Vlastný materiál 11.12.2020 pdf 193,33 kB
pdf Dôvodová správa 11.12.2020 pdf 191,40 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 11.12.2020 pdf 187,22 kB
pdf Doložka vplyvov 11.12.2020 pdf 731,04 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 11.12.2020 pdf 239,03 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 11.12.2020 pdf 803,18 kB
pdf Konsolidované znenie 11.12.2020 pdf 403,99 kB
pdf Obal 11.12.2020 pdf 196,87 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 15.12.2020 461,98 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2002 Z. z. o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 618/2007 Z. z. 785/2020 Uznesenie

História:
15.12.2020 15:01
15.12.2020 15:09