Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
UV-26906/2020
11.12.2020
minister dopravy a výstavby
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
22370/2020/SCDPK/97058-M
Iniciatívny materiál
Riadny
Zákon
Zaradený
6
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
doc Návrh uznesenia 11.12.2020 doc 56,00 kB
pdf Predkladacia správa 11.12.2020 pdf 208,93 kB
pdf Vlastný materiál 11.12.2020 pdf 259,52 kB
pdf Dôvodová správa 11.12.2020 pdf 252,65 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 11.12.2020 pdf 298,35 kB
pdf Doložka vplyvov 11.12.2020 pdf 519,81 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 11.12.2020 pdf 102,77 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 11.12.2020 pdf 878,73 kB
pdf Vyhlásenie 11.12.2020 pdf 183,92 kB
pdf Konsolidované znenie 11.12.2020 pdf 321,13 kB
pdf Konsolidované znenie 2 11.12.2020 pdf 613,06 kB
pdf Konsolidované znenie 3 11.12.2020 pdf 146,94 kB
pdf Obal 11.12.2020 pdf 265,43 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 15.12.2020 461,91 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 780/2020 Uznesenie

História:
15.12.2020 14:57
15.12.2020 15:09