Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z.
UV-26929/2020
11.12.2020
minister životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
4161/2020-9.1
Iniciatívny materiál
Riadny
Zákon
Zaradený
7
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 14.12.2020 docx 29,65 kB
pdf Predkladacia správa 14.12.2020 pdf 196,89 kB
pdf Vlastný materiál 21.12.2020 pdf 174,48 kB
pdf Dôvodová správa 14.12.2020 pdf 265,30 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 14.12.2020 pdf 386,86 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 14.12.2020 pdf 420,53 kB
pdf Doložka vplyvov 14.12.2020 pdf 711,95 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 14.12.2020 pdf 455,58 kB
pdf Tabuľka zhody 14.12.2020 pdf 658,24 kB
pdf Tabuľka zhody 2 14.12.2020 pdf 427,58 kB
pdf Tabuľka zhody 3 14.12.2020 pdf 597,25 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 14.12.2020 pdf 1,12 MB
pdf Návrh vykonávacích predpisov 14.12.2020 pdf 712,99 kB
pdf Konsolidované znenie 14.12.2020 pdf 669,80 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 14.12.2020 pdf 598,12 kB
pdf Vyhlásenie 14.12.2020 pdf 184,65 kB
pdf Obal 14.12.2020 pdf 392,00 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 16.12.2020 568,66 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. 781/2020 Uznesenie

História:
15.12.2020 14:57
15.12.2020 15:09