Detail materiálu

Základné údaje
Návrh na určenie odmeny predsedom ústredných orgánov štátnej správy, splnomocnencovi na ochranu osobných údajov v informačných systémoch, predsedovi Úradu pre finančný trh, podpredsedovi rady a členom rady Úradu pre finančný trh a riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu za II. polrok 2001
UV-8112/2001
07.12.2001
podpredseda vlády P. Csáky
P. Csáky
UV-8112/2001
Riadny
Zaradený
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
29
Schválený

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu na určenie odmeny predsedom ústredných orgánov štátnej správy SR, splnomocnencovi na ochranu osobných údajov v informačných systémoch, predsedovi Úradu pre finančný trh, podpredsedovi rady a členom rady Úradu pre finančný trh a riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu za II. polrok 2001 - NESPRÍSTUPŇOVAŤ ! 1178/2001 Uznesenie

História:
07.12.2001 00:00
07.12.2001 00:00