Program rokovania

Základné údaje
193
schôdze vlády Slovenskej republiky
13.12.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-7375/2001
minister vnútra
Nesúhlas
UV-7130/2001
minister vnútra
Nesúhlas
UV-7999/2001
minister obrany
Schválený s pripomienkami
UV-7996/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-7968/2001
minister kultúry
Schválený
UV-7970/2001
minister zdravotníctva
Schválený s pripomienkami
UV-7971/2001
minister zdravotníctva
Schválený s pripomienkou
UV-7972/2001
minister zdravotníctva
Schválený s pripomienkami
UV-8026/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Odložený
UV-7340/2001
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-7647/2001
minister zdravotníctva
Schválený
UV-8044/2001
ministerka financií
Schválený s pripomienkou
UV-7976/2001
ministerka financií
Schválený
UV-5272/2001
minister školstva
Odložený
UV-8039/2001
minister pôdohospodárstva
Vypustený
UV-8061/2001
minister kultúry
Vypustený
UV-3510/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Neschválený
UV-8088/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-8078/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-8093/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Odložený
UV-8102/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Schválený
UV-8092/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-1993/2001
riaditeľ Slovenskej informačnej služby
Odložený
UV-UV-D-2100/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-8218/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkou
UV-8122/2001
ministerka financií
Rokovanie prerušené
UV-8129/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-8130/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-8112/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-8155/2001
ministerka financií
Schválený
UV-V-2121/2001
ministerka financií
Schválený
UV-8170/2001
minister výstavby a regionálneho rozvoja; minister hospodárstva; prezident prezídia Fondu národného majetku SR
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)
Vypustený
UV-8131/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-8227/2001
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-8213/2001
ministerka financií
Schválený s pripomienkami
UV-T-2135/2001
ministerka financií
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Rokovanie prerušené
Informatívne materiály
UV-7966/2001
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií
Vzatý na vedomie
UV-7946/2001
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-7952/2001
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-7967/2001
minister kultúry
Vzatý na vedomie
UV-7975/2001
ministerka financií
Vzatý na vedomie
UV-7994/2001
minister školstva
Vzatý na vedomie
UV-8000/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-8024/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Vzatý na vedomie
UV-8025/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Vzatý na vedomie
UV-8033/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Vzatý na vedomie
UV-8077/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-8084/2001
splnomocnenec na ochranu osobných údajov
Vzatý na vedomie
UV-8107/2001
minister obrany
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 13.12.2001 html 26,78 kB
html komunike.html Komuniké 13.12.2001 html 22,16 kB

História:
13.12.2001 09:00
16.04.2010 13:37