Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
UV-17525/2021
20.08.2021
minister životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10462/2021-1.7
Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2021
Riadny
Zákon
Zaradený
9
Vypustený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 20.08.2021 docx 34,56 kB
pdf Predkladacia správa 20.08.2021 pdf 86,55 kB
pdf Vlastný materiál 20.08.2021 pdf 188,19 kB
pdf Dôvodová správa 20.08.2021 pdf 93,56 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 20.08.2021 pdf 124,40 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 20.08.2021 pdf 153,35 kB
pdf Doložka vplyvov 20.08.2021 pdf 258,96 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 20.08.2021 pdf 330,76 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 20.08.2021 pdf 277,39 kB
pdf Analýza vplyvov na životné prostredie 20.08.2021 pdf 95,29 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 20.08.2021 pdf 81,05 kB
pdf Kalkulačka nákladov 20.08.2021 pdf 429,35 kB
pdf Vyhlásenie 20.08.2021 pdf 95,54 kB
pdf Návrh vykonávacích predpisov 20.08.2021 pdf 175,01 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 20.08.2021 pdf 414,10 kB
pdf Obal 20.08.2021 pdf 180,79 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 08.09.2021 559,19 kB

História:
07.09.2021 10:52
07.09.2021 10:57