Program rokovania

Základné údaje
29
schôdza vlády Slovenskej republiky
08.09.2021
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-18711/2021
predseda vlády
Nesúhlas
UV-18800/2021
predseda vlády
Schválený
UV-12407/2021
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Rokovanie prerušené
UV-13296/2021
ministerka kultúry
Súhlas s pripomienkami
UV-13097/2021
minister životného prostredia
Súhlas s pripomienkami
UV-12721/2021
minister životného prostredia
Rokovanie prerušené
UV-12722/2021
minister životného prostredia
Vypustený
UV-17526/2021
minister životného prostredia
Vypustený
UV-17525/2021
minister životného prostredia
Vypustený
UV-18293/2021
minister životného prostredia
Schválený
UV-18314/2021
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18010/2021
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Schválený s pripomienkami
UV-18462/2021
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-12720/2021
vedúci Úradu vlády SR
Vypustený
UV-18668/2021
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-18670/2021
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-18690/2021
predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Schválený
UV-13098/2021
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Súhlas s pripomienkami
UV-18881/2021
predseda vlády
Schválený
UV-18833/2021
minister vnútra
Schválený
UV-18880/2021
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Schválený
UV-18878/2021
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-18579/2021
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-18858/2021
vedúci Úradu vlády SR
Schválený s pripomienkou
UV-18879/2021
minister zdravotníctva
Schválený
UV-18673/2021
minister obrany
Schválený
UV-18672/2021
minister obrany
Schválený
UV-18674/2021
minister obrany
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
Utajené materiály
D-18333/2021
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
505/2021
Dôverné
Schválený
D-18334/2021
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
506/2021
Dôverné
Schválený
D-18336/2021
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
507/2021
Dôverné
Schválený
D-18337/2021
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
508/2021
Dôverné
Schválený
D-18338/2021
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
509/2021
Dôverné
Schválený
D-18339/2021
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
510/2021
Dôverné
Schválený
D-18340/2021
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
511/2021
Dôverné
Schválený
D-18341/2021
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
512/2021
Dôverné
Schválený
D-18342/2021
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
513/2021
Dôverné
Schválený
D-18562/2021
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
514/2021
Dôverné
Schválený
D-18563/2021
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
515/2021
Dôverné
Schválený
V-18574/2021
minister vnútra
Vyhradené
Schválený
Informatívne materiály
UV-18190/2021
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 17.09.2021 pdf 635,57 kB

História:
07.09.2021 10:57
08.09.2021 12:28