Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
UV-17526/2021
20.08.2021
minister životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7791/2021-1.7
PLÚV SR na jún až december 2021
Riadny
Zákon
Zaradený
8
Vypustený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 20.08.2021 docx 28,22 kB
pdf Predkladacia správa 20.08.2021 pdf 363,07 kB
pdf Vlastný materiál 20.08.2021 pdf 520,09 kB
pdf Dôvodová správa 20.08.2021 pdf 949,20 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 20.08.2021 pdf 276,95 kB
pdf Tabuľka zhody 20.08.2021 pdf 208,77 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 20.08.2021 pdf 864,28 kB
pdf Vyhlásenie 20.08.2021 pdf 278,94 kB
pdf Doložka vplyvov 20.08.2021 pdf 528,45 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 20.08.2021 pdf 840,31 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 20.08.2021 pdf 456,55 kB
pdf Analýza sociálnych vplyvov 20.08.2021 pdf 695,96 kB
pdf Analýza vplyvov na životné prostredie 20.08.2021 pdf 259,90 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 20.08.2021 pdf 532,90 kB
pdf Obal 20.08.2021 pdf 378,56 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 08.09.2021 560,81 kB

História:
07.09.2021 10:57
07.09.2021 10:57