Detail materiálu

Základné údaje
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 576) - nové znenie
UV-12721/2021
27.08.2021
minister životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10391/2021-1.7
§ 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov
Riadny
Zákon
Zaradený
6
Rokovanie prerušené

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 27.08.2021 docx 28,11 kB
pdf Predkladacia správa 27.08.2021 pdf 377,79 kB
pdf Vlastný materiál 27.08.2021 pdf 455,17 kB
pdf Dôvodová správa 27.08.2021 pdf 453,25 kB
pdf Doložka vplyvov 27.08.2021 pdf 374,33 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 27.08.2021 pdf 166,90 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 27.08.2021 pdf 388,29 kB
pdf Príloha 1 27.08.2021 pdf 32,52 kB
pdf Príloha 2 27.08.2021 pdf 19,40 kB
pdf Obal 27.08.2021 pdf 401,23 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 08.09.2021 562,41 kB

História:
07.09.2021 10:51
07.09.2021 10:57