Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
UV-18314/2021
31.08.2021
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
4662/2021-410
úloha B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 4 z 15. januára 2020
Riadny
Zákon
Zaradený
11
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 03.09.2021 docx 36,53 kB
pdf Predkladacia správa 14.09.2021 pdf 184,32 kB
pdf Vlastný materiál 16.09.2021 pdf 229,69 kB
pdf Dôvodová správa 31.08.2021 pdf 186,87 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 16.09.2021 pdf 218,97 kB
pdf Doložka vplyvov 31.08.2021 pdf 569,17 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 31.08.2021 pdf 439,41 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 14.09.2021 pdf 433,63 kB
pdf Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti 16.09.2021 pdf 286,23 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 31.08.2021 pdf 239,19 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 14.09.2021 pdf 216,26 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 31.08.2021 pdf 323,70 kB
pdf Vyhlásenie 31.08.2021 pdf 195,21 kB
pdf Konsolidované znenie 16.09.2021 pdf 522,41 kB
pdf Obal 31.08.2021 pdf 203,69 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 08.09.2021 454,23 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 488/2021 Uznesenie

História:
07.09.2021 10:52
07.09.2021 10:57