Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
UV-18878/2021
08.09.2021
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
25361/2021-M_OPVA
§ 7b zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 89/2020 Z. z.
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
22
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 08.09.2021 docx 25,41 kB
pdf Predkladacia správa 08.09.2021 pdf 195,73 kB
pdf Vlastný materiál 08.09.2021 pdf 140,95 kB
pdf Dôvodová správa 08.09.2021 pdf 123,12 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 08.09.2021 pdf 123,58 kB
pdf Doložka vplyvov 08.09.2021 pdf 392,60 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 08.09.2021 pdf 310,54 kB
pdf Analýza sociálnych vplyvov 08.09.2021 pdf 443,34 kB
pdf Analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu 08.09.2021 pdf 355,50 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 08.09.2021 pdf 266,49 kB
pdf Obal 08.09.2021 pdf 136,22 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 498/2021 Uznesenie

História:
08.09.2021 10:38
08.09.2021 10:52