Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie
UV-19207/2021
10.09.2021
minister životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7791/2021-1.7
PLÚV SR na jún až december 2021
Riadny
Zákon
Zaradený
13
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 16.09.2021 docx 28,35 kB
pdf Predkladacia správa 16.09.2021 pdf 364,06 kB
pdf Vlastný materiál 27.09.2021 pdf 639,62 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 16.09.2021 pdf 276,95 kB
pdf Dôvodová správa 27.09.2021 pdf 688,73 kB
pdf Doložka vplyvov 16.09.2021 pdf 528,45 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 16.09.2021 pdf 840,31 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 16.09.2021 pdf 456,55 kB
pdf Analýza sociálnych vplyvov 16.09.2021 pdf 695,96 kB
pdf Analýza vplyvov na životné prostredie 16.09.2021 pdf 259,90 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 16.09.2021 pdf 532,90 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 16.09.2021 pdf 864,28 kB
pdf Vyhlásenie 16.09.2021 pdf 278,96 kB
pdf Tabuľka zhody 16.09.2021 pdf 212,88 kB
pdf Tabuľka zhody 2 16.09.2021 pdf 216,68 kB
pdf Návrh vykonávacích predpisov 16.09.2021 pdf 434,46 kB
pdf Príloha 16.09.2021 pdf 612,26 kB
pdf Konsolidované znenie 27.09.2021 pdf 672,18 kB
pdf Konsolidované znenie 2 27.09.2021 pdf 798,56 kB
pdf Konsolidované znenie 3 27.09.2021 pdf 1,30 MB
pdf Obal 16.09.2021 pdf 377,46 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 23.09.2021 458,04 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie 540/2021 Uznesenie

História:
22.09.2021 12:18