Program rokovania

Základné údaje
32
schôdza vlády Slovenskej republiky
22.09.2021
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-12722/2021
minister životného prostredia
Súhlas s pripomienkami
UV-19889/2021
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Schválený
UV-19886/2021
predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
Schválený
UV-19887/2021
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-19483/2021
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v súlade so zákonnými dôvodmi
Schválený
UV-19286/2021
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Vypustený
UV-20203/2021
minister zdravotníctva
Schválený
UV-20204/2021
minister zdravotníctva
Schválený
UV-20205/2021
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-19961/2021
predseda vlády
Nesúhlas
UV-20229/2021
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-20228/2021
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-19207/2021
minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
Informatívne materiály
UV-19796/2021
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Vzatý na vedomie
UV-19791/2021
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Vzatý na vedomie
UV-19787/2021
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Vzatý na vedomie
UV-19785/2021
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Vzatý na vedomie
UV-19482/2021
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-19479/2021
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-19790/2021
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Vzatý na vedomie
UV-19504/2021
minister dopravy a výstavby
Vzatý na vedomie
UV-19480/2021
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 24.09.2021 pdf 604,47 kB

História:
21.09.2021 09:06
22.09.2021 12:20