Detail materiálu

Základné údaje
Informácia o priebehu súdneho konania proti Slovenskej republike (Úradu vlády SR) vo veci výberového konania Phare projektu SR 98080101 "Právne poradenstvo pre aproximáciu legislatívy so zameraním na krátkodobé a strednodobé priority Partnerstva pre vstup"
UV-3841/2001
30.05.2001
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
ÚV SR
iniciatívny návrh
Riadny
Zaradený
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám)
38
Schválený

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k informácii o priebehu súdneho konania proti Slovenskej republike (Úradu vlády SR) vo veci výberového konania Phare projektu SR 9808 01 01 „Právne poradenstvo pre aproximáciu legislatívy so zameraním na krátkodobé a strednodobé priority Partnerstva pre vstup“ 498/2001 Uznesenie

História:
30.05.2001 00:00
30.05.2001 00:00