Detail materiálu

Základné údaje
Návrh na vydanie rozhodnutia, že stavby "Výroba autoexterierových súčastí automobilov a ich kompletácia" Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. Bratislava, závod Lozorno, "Výroba a montáž palivových systémov automobilov" Plastic Omnium Fuel Systems, s.r.o. Bratislava, závod Lozorno a "Plastic Omnium Lozorno - napojenie na cestu a diaľnicu" sú významné investície, ktorých uskutočnenie je vo verejnom záujme
UV-1631/2001
01.03.2001
minister hospodárstva
MH SR
582/2001-010
iniciatívny materiál
Riadny
Zaradený
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)
13
Odložený

História:
01.03.2001 00:00
01.03.2001 00:00