Detail materiálu

Základné údaje
Ďalší postup Slovenskej republiky vo veci sťažnosti I. M. proti Slovenskej republike podanej Výboru OSN pre ľudské práva
UV-4128/2001
07.06.2001
minister zahraničných vecí
MZV SR
131.017/2001-MZV SR
ako iniciatívny
Riadny
Zaradený
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám)
37
Schválený

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k ďalšiemu postupu SR vo veci sťažnosti I. M. proti SR podanej Výboru OSN pre ľudské práva 518/2001 Uznesenie

História:
07.06.2001 00:00
07.06.2001 00:00