Detail materiálu

Základné údaje
Návrh Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
UV-4262/2001
14.06.2001
ministerka financií
MF SR
1740/2001-KM
mimo Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2001
Riadny
Zaradený
28
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 14.06.2001 rtf 11,22 kB
rtf Predkladacia správa 14.06.2001 rtf 7,16 kB
rtf Materiál (správa) 14.06.2001 rtf 96,10 kB
rtf Pripomienkové konanie 14.06.2001 rtf 9,57 kB
rtf Návrh komuniké 14.06.2001 rtf 4,00 kB
rtf Dôvodová správa 14.06.2001 rtf 102,91 kB
rtf Tabuľka zhody 14.06.2001 rtf 863,03 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 580/2001 Uznesenie

História:
14.06.2001 00:00
14.06.2001 00:00