Detail materiálu

Základné údaje
Správa o stave implementácie Dohovoru o zákaze chemických zbraní v SR a plnení záväzkov SR vyplývajúcich z uvedeného dohovoru
UV-65/2001
05.01.2001
minister hospodárstva
MH SR
4740/2000 - 010
iniciatívny materiál
Riadny
Zaradený
17
Schválený

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k správe o stave implementácie Dohovoru o zákaze chemických zbraní v SR a plnení záväzkov SR vyplývajúcich z uvedeného dohovoru 38/2001 Uznesenie

História:
05.01.2001 00:00
05.01.2001 00:00