Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely
UV-3247/2001
07.05.2001
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
ÚNMS SR
285/920/2001
podľa plánu Legislatívnych úloh vlády SR
Riadny
Zaradený
6
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Stanovisko 07.05.2001 rtf 9,85 kB
rtf Návrh uznesenia 07.05.2001 rtf 210,89 kB
rtf Predkladacia správa 07.05.2001 rtf 12,67 kB
rtf Materiál (správa) 07.05.2001 rtf 129,64 kB
rtf Príloha 07.05.2001 rtf 37,79 kB
rtf Príloha 07.05.2001 rtf 60,63 kB
rtf Príloha 07.05.2001 rtf 32,50 kB
rtf Príloha 07.05.2001 rtf 41,64 kB
rtf Príloha 07.05.2001 rtf 37,24 kB
rtf Príloha 07.05.2001 rtf 37,77 kB
rtf Príloha 07.05.2001 rtf 44,03 kB
rtf Príloha 07.05.2001 rtf 179,02 kB
rtf Príloha 07.05.2001 rtf 290,60 kB
rtf Príloha 07.05.2001 rtf 33,69 kB
rtf Príloha 07.05.2001 rtf 38,71 kB
rtf Príloha 07.05.2001 rtf 41,70 kB
rtf Príloha 07.05.2001 rtf 35,32 kB
rtf Príloha 07.05.2001 rtf 63,99 kB
rtf Príloha 07.05.2001 rtf 35,76 kB
rtf Pripomienkové konanie 07.05.2001 rtf 98,33 kB
rtf Návrh komuniké 07.05.2001 rtf 6,91 kB
rtf Dôvodová správa 07.05.2001 rtf 41,83 kB
rtf Tabuľka zhody 07.05.2001 rtf 731,38 kB
rtf Príloha 1 07.05.2001 rtf 173,96 kB
rtf Príloha 2 07.05.2001 rtf 33,74 kB
rtf Príloha 3 07.05.2001 rtf 29,39 kB
rtf Príloha 4 07.05.2001 rtf 287,49 kB
rtf Príloha 5 07.05.2001 rtf 34,87 kB
rtf Príloha 6 07.05.2001 rtf 32,65 kB
rtf Príloha 7 07.05.2001 rtf 40,41 kB
rtf Príloha 8 07.05.2001 rtf 31,80 kB
rtf Príloha 9 07.05.2001 rtf 57,14 kB
rtf Príloha 10 07.05.2001 rtf 38,08 kB
rtf Príloha 11 07.05.2001 rtf 34,32 kB
rtf Príloha 12 07.05.2001 rtf 60,48 kB
rtf Príloha 13 07.05.2001 rtf 30,14 kB
rtf Príloha 14 07.05.2001 rtf 38,09 kB
rtf Príloha 15 07.05.2001 rtf 35,40 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely 426/2001 Uznesenie

História:
07.05.2001 00:00
07.05.2001 00:00