Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov - upravené nové znenie
UV-1725/2001
02.03.2001
minister pôdohospodárstva
MP SR
2828/2000-100
na základe uznesenia vlády SR č. 575 z 12. júla 2000
Riadny
Zaradený
3
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 02.03.2001 rtf 13,03 kB
rtf Dôvodová správa 02.03.2001 rtf 61,33 kB
rtf Návrh komuniké 02.03.2001 rtf 5,07 kB
rtf Predkladacia správa 02.03.2001 rtf 9,31 kB
rtf Pripomienkové konanie 02.03.2001 rtf 14,21 kB
rtf Stanovisko 02.03.2001 rtf 10,39 kB
rtf Stanovisko 02.03.2001 rtf 20,05 kB
rtf Materiál (správa) 02.03.2001 rtf 50,08 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov 234/2001 Uznesenie

História:
02.03.2001 00:00
02.03.2001 00:00