Detail materiálu

Základné údaje
Návrh na vyslovenie súhlasu s Protokolom medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o ukončení platnosti medzivládneho Protokolu zo 4. augusta 1998 a o urovnaní problémov jeho čiastočného plnenia ruskou stranou
UV-1427/2001
22.06.2001
ministerka financií
MF SR
0162/2001
uznesenie vlády SR č. 499/2001
Riadny
Zaradený
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
29
Schválený

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu na vyslovenie súhlasu s Protokolom medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o ukončení platnosti medzivládneho Protokolu zo dňa 4. augusta 1998 a o urovnaní problémov jeho čiastočného plnenia ruskou stranou 617/2001 Uznesenie

História:
22.06.2001 00:00
22.06.2001 00:00