Program rokovania

Základné údaje
165
schôdze vlády Slovenskej republiky
27.06.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-4361/2001
podpredseda vlády I. Mikloš; predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Schválený
UV-4381/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený s pripomienkou
UV-4482/2001
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4617/2001
minister obrany
Schválený
UV-4264/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Vypustený
UV-3977/2001
minister hospodárstva
Rokovanie prerušené
UV-4416/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-3832/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený s pripomienkami
UV-3327/2001
minister školstva
Schválený
UV-4009/2001
minister zahraničných vecí; minister hospodárstva; minister obrany; minister vnútra
Schválený
UV-4468/2001
minister zdravotníctva
Schválený s pripomienkou
UV-4402/2001
minister vnútra
Schválený
UV-4360/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkou
UV-4303/2001
minister vnútra; minister zahraničných vecí
Vypustený
UV-4414/2001
minister vnútra; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-4413/2001
minister vnútra; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-4481/2001
ministerka financií; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-4205/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-4344/2001
minister zdravotníctva
Schválený
UV-4476/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Schválený
UV-4446/2001
minister kultúry
Schválený
UV-806/2001
minister zdravotníctva
Vypustený
UV-4316/2001
ministerka financií
Schválený
UV-4324/2001
ministerka financií
Schválený
UV-4589/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-4545/2001
minister vnútra; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-4619/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-4497/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-1427/2001
ministerka financií
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Schválený
UV-4633/2001
predseda vlády
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-4612/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-4626/2001
minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4624/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-4565/2001
minister životného prostredia; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-4628/2001
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Schválený
UV-4614/2001
minister pôdohospodárstva; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-4625/2001
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-1442/2001
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Schválený
UV-4654/2001
minister spravodlivosti
Schválený
Informatívne materiály
UV-4285/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-4294/2001
ministerka financií
Vzatý na vedomie
UV-4359/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-4391/2001
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Vzatý na vedomie
UV-4461/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Vzatý na vedomie
UV-4463/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-4464/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-4465/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 27.06.2001 html 28,52 kB
html komunike.html Komuniké 27.06.2001 html 29,65 kB

História:
27.06.2001 09:00
16.04.2010 13:38