Detail materiálu

Základné údaje
Návrh delimitácie Národného programu kvality do roku 2003 a koordinácie jeho realizácie v ústredných orgánoch štátnej správy
UV-3153/2001
02.05.2001
minister hospodárstva; predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
MH SR
921 / 2001- 010
ako iniciatívny k uzneseniu vlády SR č. 694/2000 k „Auditu súladu činností a financovania ÚOŠS“
Riadny
Zaradený
12
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Stanovisko 02.05.2001 rtf 9,57 kB
rtf Návrh uznesenia 02.05.2001 rtf 12,34 kB
rtf Predkladacia správa 02.05.2001 rtf 9,46 kB
rtf Materiál (správa) 02.05.2001 rtf 54,08 kB
rtf Príloha 02.05.2001 rtf 48,75 kB
doc Príloha 02.05.2001 doc 466,00 kB
rtf Pripomienkové konanie 02.05.2001 rtf 44,24 kB
rtf Návrh komuniké 02.05.2001 rtf 3,48 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k delimitácii Národného programu kvality do roku 2003 a koordinácie jeho realizácie v ústredných orgánoch štátnej správy 406/2001 Uznesenie

História:
02.05.2001 00:00
02.05.2001 00:00