Detail materiálu

Základné údaje
Informácia o hedgingu nákupnej ceny zemného plynu
UV-3244/2000
20.12.2000
Ľubomír Harach, minister hospodárstva SR
MH SR
5145/2000
úloha z rokovania vlády 15.12. 2000
Informatívny
Zaradený
a
Vzatý na vedomie

História:
20.12.2000 00:00
20.12.2000 00:00