Detail materiálu

Základné údaje
Ekonomická analýza kombinácie definitívneho uloženia časti vyhoretého jadrového paliva v hlbinnom úložisku a odvozu časti vyhoretého jadrového paliva na trvalé uloženie v zahraničí
UV-6540/2001
25.09.2001
minister hospodárstva
MH SR
3960/2001-010
na základe uznesenia vlády č. 5/2001 bod B. 2
Informatívny
Zaradený
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)
g
Vzatý na vedomie

História:
25.09.2001 00:00
25.09.2001 00:00