Program rokovania

Základné údaje
53
schôdze vlády Slovenskej republiky
03.04.2013
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-7575/2013
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-9175/2013
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-8286/2013
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-9372/2013
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-9212/2013
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí; minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona ods. 1 č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov). Materiál sa nesprístupňuje v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Vypustený
UV-8640/2013
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-9162/2013
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona ods. 1 č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-8696/2013
minister kultúry
Schválený
UV-8694/2013
minister kultúry
Schválený
UV-9305/2013
minister životného prostredia
Schválený
UV-9276/2013
minister životného prostredia
Schválený
UV-8923/2013
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-8616/2013
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-7406/2013
minister hospodárstva
Schválený
UV-8745/2013
minister hospodárstva
Schválený
UV-8744/2013
minister hospodárstva
Rokovanie prerušené
UV-8538/2013
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-9207/2013
predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
Vzatý na vedomie
UV-9206/2013
predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
Vzatý na vedomie
UV-9028/2013
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona ods. 1 č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-8690/2013
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Vzatý na vedomie
UV-9310/2013
minister kultúry
Schválený
UV-9263/2013
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-9522/2013
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-9104/2013
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-9460/2013
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
Utajené materiály
UV-V-170/2013
podpredseda vlády SR pre investície
Vyhradené
Schválený
Informatívne materiály
UV-8925/2013
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-9339/2013
podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
UV-9102/2013
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-8628/2013
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-9103/2013
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-9274/2013
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
UV-9341/2013
ministerka zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-9303/2013
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-9311/2013
minister kultúry
Vzatý na vedomie
UV-9170/2013
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Vzatý na vedomie
UV-9286/2013
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-9346/2013
minister obrany
Vzatý na vedomie
UV-9349/2013
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-8509/2013
minister spravodlivosti
Vzatý na vedomie
UV-9159/2013
minister kultúry
Vzatý na vedomie
UV-9161/2013
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-9273/2013
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Vzatý na vedomie
UV-8749/2013
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Vzatý na vedomie
UV-8622/2013
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Vzatý na vedomie
UV-8553/2013
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-8711/2013
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Vzatý na vedomie
UV-9168/2013
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Vzatý na vedomie
UV-9218/2013
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Stiahnutý
UV-9451/2013
podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 03.04.2013 doc 123,00 kB

História:
03.04.2013 10:00
02.02.2015 16:26